Chính sách hoàn hủy

  • Khách hàng báo huỷ dịch vụ sau khi xác nhận đến trước 20 ngày thì chịu phạt 30% tổng giá trị tiền tour.
  • Khách hàng báo hủy dịch vụ trong vòng 15 ngày thì chịu phạt 50% tổng giá trị tiền tour.
  • Khách hàng báo huỷ dịch vụ trong vòng 10 ngày thị chịu phạt 70% tổng giá trị tiền tour.
  • Khách hàng báo hủy dịch vụ trong vòng 05 ngày thị chịu phạt 100% tổng giá trị tiền tour.
  • Khách hàng tự ý bỏ một phần hay toàn bộ chương trình không thông báo trước sẽ không được hoàn trả bất kỳ khoản chi phí nào, trường hợp sai tên, đổi tên do sai sót từ phía Khách hàng, Khách hàng hoàn toàn chịu moi chi phí theo tình hình thực tế. Nếu quý khách bị từ chối Xuất Nhập cảnh do lý do cá nhân công ty sẽ không chịu trách nhiệm và không hoàn trả lại bát cứ khoản chi phí nào.